Fakta

Handikappcentrum – hjälp för dig med ett handikapp

Ett handikappcentrum hjälper dig som har ett handikapp, en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. I vissa landsting kallas detta för handikappcentral eller hjälpmedelscentral.