Handikappcentrum – hjälp för dig med ett handikapp

Ett handikappcentrum hjälper dig som har ett handikapp, en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. I vissa landsting kallas detta för handikappcentral eller hjälpmedelscentral.


Detta gör ett handikappcentrum

HandikappcentrumHjälp för dig som …

Ett handikappcentrum har specialister som kan hjälpa dig eller dig som anhörig till någon som har en funktionsnedsättning, ett handikapp eller ett funktionshinder. Det kan exempelvis handla om en utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller hjärnskada.

Olika typer av hjälp

Du kan få hjälp i form av samtalsstöd, rehabilitering och hjälp med att leva ett så självständigt liv som möjligt genom exempelvis att lära dig att förflytta dig smidigare eller lära dig att kommunicera bättre.

Beroende på ditt hinder får du hjälp med olika saker. Har du problem med ditt tal kan du exempelvis beställa taltjänst hos ett handikappcentrum, har du behov av en tolk kan du beställa tolkar utifrån ditt behov så som teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och vuxendövtolkar.

Det finns både individuell hjälp och hjälp i grupp.

Dessa arbetar på ett handikappcentrum

På ett handikappcentrum arbetar bland andra arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, habiliteringsassistenter, logopeder, sjukgymnaster, optiker och synpedagoger.

Var finns handikappcentrum?

Det finns flera handikappcentrum i Västmanlands landsting:

  • Handikappcentrum Fagersta på Bergslaggssjukhuset
  • Handikappcentrum Köping på Västmanlands sjukhus
  • Handikappcentrum Västerås på Västmanlands sjukhus
  • Handikappcentrums synenhet, Västerås på Västmanlands sjukhus
Kontakt med ett handikappcentrum

För att komma i kontakt med några av dessa handikappcentrum krävs både läkarintyg och ett psykologintyg. Kontakta din vårdcentral så får du hjälp med detta.

Vissa handikappcentrum kan du ansöka till direkt.

Liknande hjälp i andra landsting

I andra landsting finns det liknande hjälp som motsvarar den hjälp du kan få på handikappcentrum i Västmanland. Dessa handikappcentrum brukar då kallas för handikappcenter. Det finns handikappcenter eller liknande enheter i hela landet.

Du som behöver hjälp har rätt till det i din kommun, enligt lag. Vill du ha hjälp ska du skicka in en ansökan för det. Antingen till en habiliteringsverksamhet; som exempelvis handikappcentrum eller handikappcentral eller liknande. Du kan också skicka in en ansökan till en LSS-handläggaren i din kommun. Är du osäker på hur du ska göra kan du alltid kontakta din vårdcentral eller din kommun så hjälper de dig att hamna rätt.

Detta har du rätt till

Det är viktigt att du som har ett handikappad vet om dina rättigheter:

  • Om du behöver hjälp i det dagliga livet har du har rätt till en assistent. Detta betalas av Försäkringskassan.
  • Om du har svårt att förflytta dig har du rätt till färdtjänst.
  • Om du känner dig orättvist behandlad eller kränkt angående ditt handikapp ska du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO).
  • Du kan ha rätt till handikappersättning. Läs mer om detta på Försäkringskassan.